Home

Yapımcı

Bir filmin yapım süreci şu aşamalardan oluşur:

Fikir – Proje – Proje Projelendirme -Ön Hazırlık – Çekim – Post Prodüksiyon ve İzlenebilir, eksiksiz bir kopyanın üretilmesi.

Bu süreçlerin tümüne 'film yapım süreci' denir.

Düşülen en önemli yanılgılardan bir tanesi, filmin 'çekim aşamasının', filmin 'yapım aşaması' olarak algılanmasıdır. Özellikle bu düşünce ve inanç biçimi Türkiye'de oldukça yaygındır. Filmin, en zorlu aşaması 'çekim' aşaması gibi gözükse de, her aşaması 'çekim' aşaması kadar önemlidir. 'Çekim aşaması'nı filmin yapımı zannetmek, 'yönetmen'i ve 'yapımcı'yı çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakır. Çünkü 'proje projelendirme' aşaması iyi halledilmemiş bir 'yapım' anlayışı, her aşamada zorluk çıkarır.

Yukarıdaki, sıralanan işlere bakılınca, hepsinin çok önemli aşamalar olduğu anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, 'bir filmin proje projelendirme' aşaması 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir ve finans planında bütçenin %60'ı garantilenmeden 'çekim' aşamasına girilmemelidir. Bu projeyi, kısa süre içerisinde maddi krize soktuğu gibi, yönetmenin yaratım sürecini de olumsuz etkiler.

Proje Projelendirme aşamasınde, post prodüksiyon çalışması da çok iyi planlanmalıdır.

Yapımlab'da katılımcılarla yaptığımız çalışmalarda, 'proje projelendirme' konusu bazen aylarca sürmektedir. Zira, bu süreci iyi öğrenebilmek için mutlaka 'uygulama' çalışması yapmak gerekmektedir.

Bir filmin 'yapım' süreci ile 'dağıtım ve pazarlama' süreci biribirinden farklı süreçlerdir. Ancak aynı hedef ve amaçların çatısı altında toplanırlar. Biribirinin tamamlayan süreçlerdir.

 

Özetle, 'yapımcı' bir filmin yapımı konusunda 2 aşamalı süreç yönetebilmelidir. İlk aşamada alınan kararlar, ikinci aşamayı doğrudan ilgilendirdiğinden. Bu iki süreci birarada düşünmek daha doğru bir yaklaşımdır.

 

İkinci aşama süreç olan 'Dağıtım ve Pazarlama süreci' ni yarın sizlerle paylaşacağım.

 

Film yapımında süreç yönetimi 

Süreci doğru yönetebilmek, 'yapımcı'nın işidir. Film yapım sürecinin,aşamaları konusunda 'aşırı iyimser' ya da 'aşırı kötümser' tutumların, bu sürece hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla, yapımcının hem hazırlık, hem de çalışmasının devamında yer alacağı 'saha'ları çok iyi tanıması gerekir. Süreç yönetiminde, liderlik özelliklerinin yanısıra takım çalışmasını doğru yönlendirebilmek çok önemlidir. Bu çalışmanın iyi yapılabilmesi için 'sinemada insan kaynakları' konusunu ilgilendiren pek çok konu vardır. Ayrıca doğru ve akılcı 'strateji' geliştirebilmek te bu çalışmanın temelini oluşturur.

Yusuf Baykal Bozkurt Sunucu-Yapımcı olarak 3.Sayfa adlı 65 Bölüm Kriminal bir program hazırlayıp sunmuştur.