Home

Diksiyon - Artikülasyon - Fonetik

Türkçe yazıldığı gibi okunmaz.

Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Tüm dünya dillerinde olduğu gibi, türkçe’de de standart konuşma dili kuralları bulunmaktadır. Aşağıda, bu kuralların bazılarına ilişkin açıklayıcı bilgiler ve örnek sözcükler bulacaksınız:

Kaynaşma ünsüzlerinden <y>, eylem köklü bir sözcükte bulunuyorsa konuşma dilinde kendisinden önceki ünlü daralır.

Örnek:

Arayan – arıyan,

Gelmeyen – gelmiyen,

Olmayan – olmıyan,

Görmeyen – görmiyen gibi.

Gelecek zaman eki [acak], konuşma dilinde c’den önceki ünlünün daraltımıyla sesletilir.

Örnek:

Yapacak – yapıcak,

Gelecek – gelicek,

Olacak – olucak,

Dönecek – dönücek,

Duracak – durucak,

Gülecek – gülücek gibi.

Kaynaşma ünsüzü <y> ile gelecek zaman eki [acak] birlikte kullanıldığında, konuşma dilinde <y>’den önceki ünlü daralır, y ile c arasındaki ünlü düşer.

Örnek:

Arayacak –  arıycak,

Gelmeyecek – gelmiycek,

Olmayacak – olmıycak,

Görmeyecek – görmiycek,

Duymayacak – duymıycak,

Bükülmeyecek – bükülmiycek gibi.

Ulama: bir sözcük ünsüzle bitiyorsa, onu izleyen sözcük ünlüyle başlıyorsa, durak yoksa ya da ulamanın etkisiyle anlam farklılığı olmuyorsa, ünsüzle ünlüyle birleştirilerek sesletilir. Daha sonra, öğretmenin örnekler yazıp ulama yapılacak yerlerin altını çizmesi.