Home

Ana Haber Spikeri

Yusuf Baykal Bozkurt Ana Haber spikeridir.

Ana haber bültenlerini sunucusudur.

Toplanan haberleri önem derecesine göre değerlendiren ve yayımlayan yetkili sunucu.