Home

2010 Avrupa Kültür Başkenti

13 kasım 2006’da Avrupa Birliği Konseyi’nin, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasını onaylamasıyla çalışmalar hız kazanmıştır.

Girişim Grubu’nun hazırladığı yasa önerisi Başbakanlığa sunulmuş ve önerinin başbakanlık tarafından benimsenmesinin ardından, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tasarı TBMM’ye sevk edilmiştir.

2 Kasım 2007’de 5706 sayı ile onaylanan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında kanun ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kurulmuş, danışma kurulu, koordinasyon kurulu ve yürütme kurulu gibi organlar ve bu çalışmayı destekleyecek genel sekreterlik örgütü oluşturulmuştur.

İstanbul’u Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı;

• Kültür ve sanat,

• kentsel uygulamalar ve kültürel mirasın korunması,

• turizm ve tanıtım olarak belirlenen üç ana stratejik alanda faaliyet göstermektedir.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel uygulamalar ve kültürel mirasın korunması projeleri, kentsel uygulamalar direktörlüğü, kültürel miras ve müzeler direktörlüğü, kentsel proje koordinasyon direktörlüğü bünyesinde hayata geçmektedir.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kültür sanat projeleri görsel sanatlar, müzik ve opera, kent kültürü, edebiyat, sinema ve belgesel, gösteri ve sahne sanatları, geleneksel sanatlar yönetmenlikleri çatısı altında üretilmekte, şekillendirilmekte ve adım adım hayata geçirilmektedir. Bütün proje ve etkinliklerin, 2010’dan sonraya da taşacak şekilde, sürdürülebilir olması amaçlanıyor.

2010 Avrupa Kültür Başkenti tanıtım kampanyaları ve seslendirme çalışmalarını Yusuf Baykal Bozkurt seslendirmiştir.